CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM

Lô số 129,130,131A KCN Long Giang, Tân Phước, Tiền Giang

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mô tả

- Xây dựng, tổ chức và chuẩn hoá hệ thống tài chính kế toán bao gồm: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán
- Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ thuộc phần hành của mình
- Hướng dẫn và kiểm tra kế toán viên lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo, các BCTC, báo cáo thuế tháng/quý/năm
- Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan hữu quan như cơ quan Thuế, Sở kế hoạch đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Hải quan… và các đối tác như Ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp…
- Trực tiếp báo cáo đồng thời lên Ban lãnh đạo, ban kiểm soát tình hình tài chính kế toán, việc thực hiện các kế hoạch tài chính trong tháng, quý, năm
- Xử lý các báo cáo của kế toán tổng hợp, kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý doanh thu, chi phí, hàng hóa, tài sản cố định, …
- Phê duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận trong công ty đề nghị
- Phê duyệt các bảng tính lương do kế toán tổng hợp lập
- Phê duyệt các báo cáo xử lý chênh lệch hàng tồn kho
- Phê duyệt các báo cáo thuế trước khi gửi cơ quan thuế
- Ký các báo cáo khác của kế toán viên và sổ sách, chứng từ kế toán

Yêu cầu

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán
- Chịu được áp lực công việc.
- Sử dụng tốt word, Excel, Email…
- Biết sử dụng phần mềm máy tính
- Ưu tiên biết tiếng Hoa, tiếng Anh

Quyền lợi

- Lương cứng thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
- Phụ cấp, phúc lợi của công ty.
- Bao cơm 3 bữa cho người ở ký túc xá công ty.
- Có xe đưa đón 
- Chế độ BHXH theo quy định của pháp luật


Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô số 129,130,131A KCN Long Giang, Tân Phước, Tiền Giang
Người liên hệ: Chị Thảo, Liễu
Hình thức liên hệ: nộp trực tiếp

Lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại mythoinfo.com" trên hồ sơ. Xin cảm ơn!