DNTN VBĐQ TRUNG HIỀN

999 - 17/1 Ấp Bắc, Phường 10, Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1.Nhân viên IT    2.Kế toán tổng hợp

1.Nhân viên IT

Mô tả công việc

Quản trị vận hành và duy trì hoạt động ổn định hệ thống server.

- Quản trị hệ thống email, các hệ thống truyền thông liên lạc, Website Công ty.

- Quản lý hệ thống mạng, kiểm tra camera/vận hành hệ thống IT hằng ngày: chất lượng ghi hình, tình trạng hoạt động, tình trạng lưu trữ, các tác vụ CNTT,...

- Thực hiện các công tác liên quan về hệ thống trong việc triển khai các ứng dụng CNTT tại Công ty.

- Tổ chức các công tác kiểm tra định kỳ hoạt động, bảo mật của hệ thống CNTT.

- Phối hợp với các bộ phận trong việc triển khai các dự án phần mềm.

- Đảm bảo hệ thống mạng ổn định cho việc triển khai các dự án.

- Đảm bảo kết nối an toàn, các phương án dự phòng cho hệ thống.

- Nhận yêu cầu từ các phòng ban, đề xuất cách thức sửa chữa với cấp trên.

- Hỗ trợ người sử dụng khắc phục các sự cố kỹ thuật như: cài đặt thêm phần mềm, lỗi phần mềm, treo máy không thao tác được,...

Quyền lợi được hưởng

Thu nhập tương xứng với năng lực.

- Xét tăng lương định kỳ, lương tháng 13.

- Phụ cấp chuyên cần.

- Hỗ trợ bữa trưa tại Công ty.

- Các chính sách, phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

- Môi trường làm việc thân thiện, ổn định

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên khối ngành CNTT, Tin học hệ chính quy.

- Có kiến thức về máy in, photocopy, fax và các thiết bị văn phòng khác,...

- Am hiểu kiến thức về hệ thống mạng, cable, router,...

- Sẵn sàng hỗ trợ ngoài giờ nếu có sự cố phát sinh.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về an toàn lao động, cơ khí, xây dựng.

2.Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, quyết toán thuế.

- Theo dõi công nợ văn phòng công ty (tạm ứng, hoàn ứng). Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi của Công ty.

- In sổ chi tiết và tổng hợp, thống kê các số liệu xuất - nhập cho các công đoạn hàng ngày.

- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

- Tham gia phối hợp các công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

- Lưu dữ liệu kế toán theo quy định.

- Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin về tài chính - kế toán của Công ty.

- Cung cấp số liệu cho BGĐ hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách Kế toán/Quản lý công ty.

Quyền lợi được hưởng

- Thu nhập tương xứng với năng lực.

- Xét tăng lương định kỳ, lương tháng 13.

- Phụ cấp chuyên cần.

- Hỗ trợ bữa trưa tại Công ty.

- Các chính sách, phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

- Môi trường làm việc thân thiện, ổn định.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ học vấn/chuyên môn:

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành về kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Kinh nghiệm: 2 năm trở lên.

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Có kiến thức căn bản về công nghệ quy trình sản xuất trong Công ty.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.

- Kỹ năng lập kế hoạch.

- Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.


Thông tin liên hệ

DNTN VBĐQ TRUNG HIỀN
999 - 17/1 Ấp Bắc, Phường 10, Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang
Người liên hệ: Chị Thoa
Điện thoại: 02733628888-0913962457