CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CP VIỆT NAM (C.P.GROUP)

Khu công nghiệp Mỹ Tho,  Xã Trung An, Thành Phố Mỹ Tho, Tiền Giang

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1.NV vận hành Mixer   2.NV cơ khí   3.NV an toàn SHE
4.NV đăng ký tài   5.NV xuất hàng thành phẩm

Công ty chúng tôi cần tuyển dụng các chức danh sau đây:

1.Nhân viên vận hành MIXER:

Điều kiện: Giới tính NAM

- Trình độ học vấn: trung cấp, cao đẳng, đại học

- Chuyên ngành: Điện hoặc cơ khí

- Tuổi từ 22 đến 30

2.Nhân viên cơ khí

Điều kiện: Giới tính NAM

- Trình độ học vấn: đại học

- Chuyên ngành: Cơ khí

- Tuổi từ 22 đến 30

3.Nhân viên an toàn SHE

Điều kiện: Giới tính NAM

- Trình độ học vấn: đại học

- Chuyên ngành: Cơ khí, điện

- Tuổi từ 22 đến 30

4.Nhân viên đăng ký tài

Điều kiện: Giới tính NAM

- Trình độ học vấn: 9/12 đến 12/12

- Tuổi từ 20 đến 30

5.Nhân viên xuất hàng thành phẩm

Điều kiện: Giới tính NAM

- Trình độ học vấn: trung cấp hoặc cao đẳng

- Tuổi từ 20 đến 25

*Các điều kiện chung:

- Lương: trao đổi trực tiếp lúc phỏng vấn

- Được hưởng các khoản phụ cấp khác theo quy định.


Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CP VIỆT NAM (C.P.GROUP)
Khu công nghiệp Mỹ Tho, Xã Trung An, Thành Phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Số điện thoại: 0733.853820

Hạn nộp: đến khi đủ số lượng