CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI

Quốc lộ 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
TRAINING SPECIALIST
Địa điểm:
HCM, Long An, Tiền Giang

Thông Tin Tuyển Dụng

Nơi làm việc:Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Kinh nghiệm:5 - 7 Năm

Lương: 900 - 1.200  USD

Ngành nghề:Giáo dục / Đào tạo, Hành chính / Thư ký, Nhân sự

Hết hạn nộp:31/08/2016

Mô tả Công việc

Địa điểm làm việc: Công ty TNHH CJ Vina Agri

 xe đưa đón cho nhân viên ở Tp.HCM.

1. Internal training/Huấn luyện nội bộ:

-    Periodic CJ Culture training: Training CJ Culture (CJ Spirit, CJ Way, 6 Working culture, Ethics…) for employee yearly/Huấn luyện văn hóa CJ định kỳ (CJ Spirit, CJ WAY, 6 working culture, Đạo đức…).

-    New comers training: To organize training for new comers about CJ Culture (CJ Spirit, CJ Way, 6 Working culture, Ethics, workplace etiquette, PMDS, relation SOP) when we recruit enough 15 to 20 persons/Huấn luyện nhân viên mới:Tổ chức huấn luyện cho nhân viên mới về văn hóa CJ (CJ Spirit, CJ WAY, 6 working culture, Đạo đức, PMDS, qui trình làm việc liên quan) khi chúng ta tuyển đủ 15 đến 20 người.

-    To combine with HSE department to organize periodic safety training for employees/Kết hợp với bộ phận HSE tổ chức các khóa huấn luyện định kỳ cho nhân viên.

-    To management training document follow training procedure/Quản lý tài liệu đào tạo theo qui trình đào tạo.

2. External training/Huấn luyện bên ngoài:

-    To collect training demand from departments/Thu thập nhu cầu đào tạo từ các phòng ban.

-    To analysis and report training demand with BOD/Phân tích và báo cáo các nhu cầu đào tạo với ban giám đốc.

-    To contact with the training center, the University…collect quotation, make report budget for BOD approved/Liên hệ với các trung tâm đào tạo, các trường đại học thu thập báo giá và làm báo cáo chi phí đào tạo trình ban giám đốc phê duyệt.

-    To organize training courses at plant or training center outside/Thực hiện tổ chức các khóa đào tạo tại nhà máy hoặcgửi nhân viên đến các trung tâm bên ngoài để đào tạo.

-    To management training document follow training procedure/ Quản lý tài liệu đào tạo theo qui trình đào tạo.

3.  Supporting OMC activities/Hỗ trợ cho nhóm OMC:

-    To support for OMC team organize for employees attend some activities as sport, travel …etc/Hỗ trợ nhóm OMC tổ chức các hoạt động cho nhân viên như thể thao, du lịch…v.v…

-    To make propose about policy and welfare for employees to B.O.D/Đề xuất các chính sách và phúc lợi cho nhân viên đến Ban giám đốc.

-    To support to organize internal event such as: New Year party, International woman day, Viet Nam Woman day, Children day, …/Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ như: Tiệc Tất niên, Ngày Quốc Tế Phụ Nữ, Tết thiếu nhi, Ngày phụ nữ Việt  Nam…

-    Attending Social activities/Tham gia các hoạt động xã hội.

4. Admin jobs/Công việc hành chính:

-    To prepare and organize Xin Chao meeting monthly/Chuẩn bị và tổ chức “Xin Chào Meeting” hàng tháng.

-    To organize the Green day activities/Tổ chức hoạt động ngày Thứ Bảy Xanh hàng tháng.

-    Buying and give male uniform for officer and sales staff yearly or when arising/Đặt hàng và cấp đồng phục cho nhân viên văn phòng, nhân viên kinh doanh định kỳ hoặc khi có phát sinh.

-    Management insurance: Accident 24/24, Motorbike of sale, Car and all risk insurance of Long An, Vinh Long and Dong Nai Plants/Quản lý các loại bảo hiểm: Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo hiểm xe gắn máy của nhân viên kinh doanh, bảo hiểm xe ô tô, bảo hiểm tài sản các nhà máy Long An, Vĩnh Long và Đồng Nai.

-    Management, control and report using car cost of sales and office/Quản lý, kiểm soát và báo cáo chi phí xe ô tô của nhân viên kinh doanh và văn phòng.

-    Monthly checking fuel cost of sales follow sale’s policy and confirm for accounting payment/Kiểm tra chi phí xăng dầu hàng tháng và xác nhận cho bộ phận kế toán để thanh toán.

-    Checking and management rental car cost/Kiểm tra và quản lý chi phí thuê xe ngoài.

-    To support other HR’s staff when they need/Hỗ trợ thực hiện các công việc của nhân viên trong phòng.

-    To arrange car for employees go to business when they need/Điều phối xe cho nhân viên đi công tác.

-    To perform other jobs as Manager or BOD’s requirement/Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý và Ban giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

-    Graduated University such as Law, Business Administration or HR management Major/Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, Quản Trị Kinh Doan hoặc Quản trị Nguồn Nhân Lực.

-    Has at least 5 years experience relation HR Jobs and 3 years as trainer/Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm liên quan đến công việc nhân sự và 3 năm kinh nghiệm trực tiếp đào tạo.

-    Have knowledge about Labor Law and Union Law/Am hiểu về luật Lao động và Luật Công Đoàn.

-    Can communication by English well/Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

-    Have good training skill/Có kỹ năng đào tạo

-    Teamwork skill/Có kỹ năng làm việc nhóm

-    Capable of high presure/Chịu được áp lực cao

-    Can go business far/Có thể đi công tác xa

-    Can use good Microsoft office software (Excel, word, power point…/Sử dụng tốt các phần mền Microsoft (Excel, word, power point…).

Phúc lợi:

- Các chế độ phép năm như theo Bộ luật lao động qui định.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo mức lương cơ bản của Hợp đồng lao động.
- Được công ty mua BH Tai nạn con người và BH Sức khỏe (cho cá nhân và vợ, con)
- Team building
- Đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nghề nghiệp: tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng mềm hoặc chuyên môn hàng năm.
- Các hình thức học bổng hoặc học phí cho con của nhân viên.
-  Tăng lương hàng năm theo đánh giá KPI cá nhân.
- Cuối năm có lương tháng 13 + thưởng theo đạt mục tiêu doanh thu của Công ty 


Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Quốc lộ 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Liên hệ: Trực tiếp
Hạn nộp: 30/10/2016