CÔNG TY TNHH MTV PILOSIO ASIA PACIFIC

Lô M4, Đường số 4, KCN Phúc Long, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

KẾ TOÁN TỔNG HỢP - THỜI VỤ
Địa điểm:
Long An

- Mô tả công việc:

-          Proceed daily payments process such as preparing supporting documents, checking invoice, advance and clearance

Thực hiện các thủ tục thanh toán hằng ngày, như chuẩn bị các chứng từ bổ sung, kiểm tra hóa đơn, tạm ứng và hoàn ứng.

-          Proceed bank transactions and prepared required documents: capital transactions, oversea payment…

Thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết: nghiệp vụ về tài khoản vốn, thanh toán quốc tế…

-          Reconcile books and cash on hand, cash at bank

Đối chiếu sổ sách và tiền mặt bên ngoài, tiền mặt trong tài khoản

-          Be responsible for periodical tax reports (withholding tax, VAT…)  and payment made timely and correctly.

Phụ trách các báo cáo thuế định kỳ (thuế nhà thầu, thuế GTGT…) và thực hiện thanh toán đúng hạn và đầy đủ

-          Prepare document for tax refund: Financial statements under tax regulations và Vietnamese accounting treatment

Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế: báo cáo tài chính theo quy định của thuế và chế độ kế toán Việt Nam

-          Input and maintain accounting data record in accounting softwares properly, precisely and completely in accordance with the corporate’s requirements and Vietnam Tax Law.

Nhập dữ liệu và cập nhật trên phần mềm kế toán theo đúng quy định, chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của tập đoàn và Luật Thuế Việt Nam.

-          Proceed general journal for monthly closing: accrual, depreciation, amortized prepayments…

Lập sổ nhật ký chung cho việc chốt sổ sách cuối tháng: trích trước, khấu hao, các khoản trả trước đã khấu hao…

-          Control stocks, calculate material price, review costing calculation on ACG, calculate selling price, issue invoice…

Quản lý hàng tồn, tính giá nguyên vật liệu, kiểm tra việc tính giá thành trên ACG, tính giá bán, xuất hóa đơn…

-          Support fixed assets controls such as recording handover time, codes…

Hỗ trợ quản lý tài sản cố định, chẳng hạn như ghi nhận thời điểm bàn giao, mã tài sản…

-          Do other tasks when required.

Thực hiện nhiệm vụ khác khi yêu cầu

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên

- Số lượng tuyển: 1 Nữ.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính

- The General Accountant is a seasonal position for another one in maternity leave and expected to work from mid of Deccember 2016 till end of June 2017.

  Vị trí Kế toán tổng hợp là tuyển thời vụ cho nhân viên nghỉ thai sản và công việc sẽ bắt đầu từ giữa tháng 12/2016 đến hết tháng 6/2017.

- Working time: from Monday to Friday, 8:00 AM - 17:00 PM, lunch break in one hour
  Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:00 AM đến 17:00 PM, nghỉ trưa 1 tiếng

- Have compulsory insurances contribution.

  Tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc.

- This is an opportunity for joining a dynamic, transparent and open working environment promoting personal career development. 

  Đây là cơ hội để được tham gia vào một môi trường làm việc năng động, minh bạch và cởi mở, mang lại sự phát triển nghề nghiệp cá nhân.

- Lương khởi điểm: Thỏa thuận

Yêu cầu công việc 

- Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật: Đại học

- Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Anh A

- Yêu cầu tin học: Tin văn phòng

- Yêu cầu khác:

-       University degree in Accounting

    Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán

-       Three years of proven experience in the same role

    Có ba năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự

-       Excellent knowledge of Accounting software

    Có kiến thức vững về phần mềm kế toán

-   Good skills of Microsoft Excel

    Kỹ năng Excel tốt

-   English for accounting is at basic level in reading & writing

    Có thể đọc và viết tiếng Anh ở trình độ cơ bản trong chuyên ngành kế toán

Ưu tiên những hồ sơ gửi về Công ty sớm.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV PILOSIO ASIA PACIFIC

Địa chỉ: Lô M4, Đường số 4, KCN Phúc Long, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An

Vui lòng gửi hồ sơ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh về địa chỉ email:

Email: ntphuongnguyen@pilosio.com.vn

Điện thoại: 072.3637500

Website: http://www.pilosio.com

Hạn nộp: 14/11/2016