CÔNG TY TNHH MTV TRẦN HÂN

41 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP. HCM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1.Trưởng phòng nhân sự    2.Quản lý chất lượng QA/QC
 Địa điểm: Tiền Giang

1.Trưởng phòng nhân sự

Mô tả công việc

- Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức nhân sự và thực hiện công tác hành chính quản trị đảm bảo các hoạt động tổ chức hành chính tại Chi nhánh diễn ra thông suốt, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực có trí tuệ, nghiệp vụ chuyên môn và phẩm chất tốt gắn bó và chung sức xây dựng phát triển Chi nhánh.

- Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động

- Xây dựng các quy định, quy trình liên quan đến việc quản lý tài sản, trang thiết bị của Chi nhánh .

- Thường xuyên nắm bắt tình hình nhân sự, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan, tham mưu cho Giám Đốc đổi mới công tác quản trị hành chính, công tác quản trị nhân sự.

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám Đốc , điều hành toàn bộ các hoạt động của Phòng HCNS và những phần việc được Giám Đốc phân công xử lý giải quyết.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả công việc và những vấn đề phát sinh cho Giám đốc .

Yêu cầu

- Trình độ đại học trở lên

- Thành thạo vi tính văn phòng, tiếng anh giao tiếp

- Kinh nghiệm ít nhất 5 năm ở vị trí quản lí nhân sự

- Ưu tiên đã làm việc tại công ty sản xuất

- Am hiểu luật và các chính sách...

Làm việc tại: Nhà máy chế biến: ấp Bình Chánh Đông, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

2.Quản lý chất lượng QA/QC

Mô tả công việc

- Lập kế hoạch sản xuất và tổ chức công việc theo quy trình công nghệ, đơn đặt hàng, kế hoạch được giao.
- Cân đối năng lực sản xuất của xí nghiệp, chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hệ số khai thác, sử dụng máy móc và nguồn nhân lực của nhà máy.
- Lập kế hoạch sản xuất cho xí nghiệp căn cứ kế hoạch tổng thể theo yêu cầu.
- Triển khai kế hoạch sản xuất, tổ chức phân công, giao việc hàng ngày cho các tổ và nhân viên trong xưởng đảm bảo sử dụng tối ưu máy móc và nhân công.
- Đôn đốc và kiểm tra các tổ của xí nghiệp thực hiện sản xuất theo đúng quy trình công nghệ, đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.
- Thực hiện các báo cáo theo chỉ đạo của Giám đốc.

Yêu cầu

- Tối thiểu 3 năm ở vị trí tương tương
- Ưu tiên có kiến thức về lĩnh vực sản xuất thủy sản, cá fillet đông lạnh
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm cao trong công việc, nhiệt tình. 

Làm việc tại: Nhà máy chế biến: ấp Bình Chánh Đông, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH MTV TRẦN HÂN
Địa chỉ: 41 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP. HCM
Người liên hệ: Ms Hải – Phòng nhân sự
Hình thức liên hệ: nộp trực tiếp hoặc qua email haipth@tranhan.com

Điện thoại hỗ trợ: 028 3862 1666
Hạn nộp: 15/07/2018

Lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại mythoinfo.com" trên hồ sơ. Xin cảm ơn!

// //