CÔNG TY TNHH THÉP KHÔNG GỈ QUẢNG THƯỢNG

Lô 61C KCN Long Giang, xã Tân Lập I, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
1.Công nhân vận hành máy  2.Công nhân đóng gói
3.Nhân viên thống kê   4.QC


Hạn nộp: Đến khi đủ số lượng