CÔNG TY TNHH VI LỮ

824 Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1.Quản lý chất lượng  2.Quản lý kho  3.Thợ phay cực   4.Thợ  tiện
5.Thợ nguội   6.Quản lý ca sản xuất  7.Bảo trì máy
Địa điểm:
 
Long An

1.Quản lý chất lượng

Mô tả công việc

Quản lý điều hành hoạt động chung của phòng Quản lý chất lượng (QLCL).

- Kiểm tra và thực hiện mục tiêu của phòng QLCL

- Quản lý hồ sơ của phòng QLCL .

- Điều tra, giải quyết các khiếu nại và trả lời khiếu nại cho khách hàng.

- Làm việc với khách hàng về sản phẩm mới

- Xử lý những thiếu sót của hệ thống QLCL  và giám sát các hoạt động khắc phục, phòng ngừa

- Ban hành , bổ sung , soát xét tất cả các quy trình trong công ty

- Kiểm tra 5S , qui trình, vi sinh trong sản xuất.

- Chấm BOS toàn nhà xưởng.

- Kiểm tra và thực hiện hồ sơ iso.

- Xây dựng chương trình và tổ chức các khoá đào tạo thích hợp về chất lượng, môi trường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho toàn thể cán bộ công nhân viên.

- Đề xuất những biện pháp nhằm giảm thiểu lãng phí, cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

- Phối hợp các phòng ban trong công ty để giải quyết công việc.

- Báo cáo Ban Lãnh Đạo những vấn đề còn thiếu xót trong quá trình kiểm tra.

- Thực hiện các công việc khác khi được Ban Lãnh đạo phân công.

Quyền lợi được hưởng

- Công ty có chế độ theo quy định của nhà nước.
- Có nhà trọ ở lại cho nhân viên ở xa

Yêu cầu công việc

- Có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng anh(dọc,viết,nghe) 

- Nắm vững các nguyên tắc, quy định nghiệp vụ trong lĩnh vực làm việc; am hiểu về các Hệ thống quản lý theo ISO 9000, ISO 14000, 6S,v,v...

- Có khả năng sử dụng thành thạo máy vi tính

- Có tư duy hệ thống, khả năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và hiệu quả.

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục, lãnh đạo quản lý và đào tạo bồi dưỡng nhân viên.

2.Quản lý kho

Mô tả công việc

- Thực hiện công việc sắp xếp hàng hóa kho

- Điều động , bố trí nhân sự trong kho sản xuất 

- Giải quyết công việc trong kho 

- Đôn đốc công nhân làm việc trong bộ phận quản lý

- Lập báo cáo sản lượng trong kho

- Kiểm soát, đào tạo , hướng dẫn công nhân

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Quyền lợi được hưởng

- Công ty có chế độ theo quy định của nhà nước.
- Có nhà trọ ở lại cho nhân viên ở xa

Yêu cầu công việc

- Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 60.

- Chăm chỉ, chịu khó, trách nhiệm

- Có kinh nghiệm trong công việc kho.

3.Thợ phay cực

Mô tả công việc

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Quyền lợi được hưởng

- Công ty có chế độ theo quy định của nhà nước.
- Có nhà trọ ở lại cho nhân viên ở xa

Yêu cầu công việc

- Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 60.

- Chăm chỉ, chịu khó, trách nhiệm

- Biết lập trình tay ( khoan lỗ và tạo phôi)

4.Thợ tiện

Mô tả công việc

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Quyền lợi được hưởng

- Công ty có chế độ theo quy định của nhà nước.
- Có nhà trọ ở lại cho nhân viên ở xa

Yêu cầu công việc

- Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 60.

- Chăm chỉ, chịu khó, trách nhiệm

- Biết lập trình tay theo bản vẽ kỹ thuật

5.Thợ nguội

Mô tả công việc

- Đánh bóng và sữa chữa khuôn 

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Quyền lợi được hưởng

- Công ty có chế độ theo quy định của nhà nước.
- Có nhà trọ ở lại cho nhân viên ở xa

Yêu cầu công việc

- Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 60.

- Chăm chỉ, chịu khó, trách nhiệm

6.Quản lý ca sản xuất

Mô tả công việc

- Điều động , bố trí nhân sự trong ca sản xuất

- giải quyết Công việc trong ca

- Đôn đốc Công nhân làm việc trong ca

- Lập báo cáo sản lượng trong ca

- Kiểm soát, đào tạo , hướng dẫn Công nhân

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Quyền lợi được hưởng

- Công ty có chế độ theo quy định của nhà nước.
- Có nhà trọ ở lại cho nhân viên ở xa

Yêu cầu công việc

- Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 60.

- Chăm chỉ, chịu khó, trách nhiệm

- Có kỹ năng thuyết phục, quản lý công nhân

7.Bảo trì máy

Mô tả công việc

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Quyền lợi được hưởng

- Công ty có chế độ theo quy định của nhà nước.
- Có nhà trọ ở lại cho nhân viên ở xa

Yêu cầu công việc

- Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 60.

- Quản lý tài liệu của máy móc, thiết bị trong toàn Công ty

- hàng ngày Tiến hành bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị.

- Tìm phương án sửa chữa cải Tiến dụng cụ, máy móc thiết bị một cách tối ưu.

- Báo cáo kết quả sửa chữa bảo trì

Yêu cầu hồ sơ

- Hồ sơ theo quy định của nhà nước.


Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH VI LỮ
824 Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Người liên hệ: P. Nhân Sự
Điện thoại: 0723751503/0908.986.436

Hạn nộp: 30/11/2016