KANGAROO GROUP

323-325 Hùng Vương, Quận 5, Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

SALES SUPERVISOR
Địa điểm:
Tiền Giang - Vĩnh Long

Mô tả chi tiết công việc

* Nhiệm vụ chính:
- Chịu trách nhiệm bán hàng - Thu Tiền, Thực hiện KPI theo nhiệm vụ BGĐ đề ra.

- Tuyển dụng, đào tạo, sử dụng nhân sự Sale Rep, PG đảm bảo hiệu quả Sale out cho NPP, điểm bán.

- Xây dựng chương trình bán hàng, Triển khai cùng phòng kinh doanh GT Gia Dụng.

- Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của GĐ Ngành, Ban Giám đốc

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tập đoàn, chi nhánh
Nhiệm vụ chi tiết: Mô tả các công việc chi tiết công việc cụ thể, tính thường xuyên công việc thực hiện hàng ngày
- Lập kế hoạch và thực hiện chỉ tiêu doanh số, chỉ tiêu KPIs khu vực được giao.

- Theo dõi và kiểm soát công nợ khách hàng. 
- Phân bổ kế hoạch và theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch của Nhân viên bán hàng trực thuộc; 
- Quản lý và phát triển hệ thống khách hàng và phát triển hệ thống phân phối.

- Triển khai thực hiện các chương trình bán hàng, các hoạt động khuyến mại, hỗ trợ khách hàng;
- Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh, các chương trình, hình thức khuyến mại tại khu vực mình phụ trách và đưa ra đề xuất, kiến nghị; 
- Tuyển dụng, quản lý, đào tạo và kiểm tra, giám sát và đánh giá nhân viên bán hàng khu vực quản lý. 
- Làm báo cáo và báo cáo về hoạt động kinh doanh của khu vực địa bàn quản lý
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của GĐ ngành, GĐCN

* Làm việc theo thị trường được phân công, báo cáo lên công ty hằng tuần

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Quản lý con người/quản lý công việc
- Giao tiếp/ truyền thông/Lắng nghe
- Phân tích/ đánh giá/Tổ chức công việc


Cách nộp hồ sơ:
- Cách 1: Gửi CV xin việc với tiêu đề Vị trí dự tuyển_Họ và tên đến email: mythoinfo.contact@gmail.com
- Cách 2: Nộp hồ sơ giấy trực tiếp đến bộ phận bảo vệ công ty theo địa chỉ sau:

Thông tin liên hệ:

KANGAROO GROUP
Địa chỉ: 323-325 Hùng Vương, Quận 5, Hồ Chí Minh

Website: http://www.kangaroo.vn/
Liên hệ: Phòng nhân sự