TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI – CHI NHÁNH TIỀN GIANG

Ấp Long Hưng, Xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
Địa điểm: Tiền Giang

Mô tả công việc

1. Nơi làm việc: Chi Nhánh Tiền Giang - Ngành Vật tư nông nghiệp.

Địa chỉ: Ấp Long Hưng, Xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

2. Báo cáo trực tiếp: Kế Toán Trưởng Chi nhánh.

3. Nhiệm vụ chuyên môn:

3.1 Thực hiện nghiệp vụ kế toán cho Chi nhánh:

 • Hạch toán các chi phí phát sinh trong tháng
 • Lập, lưu trữ chứng từ thanh toán, thu chi
 • Kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng biên nhận thu tiền theo quy trình quản lý công nợ của công ty
 • Đối chiếu tiền trong quỹ hàng ngày khớp đúng với số liệu trên sổ kế toán
 • Kiểm tra việc xuất hóa đơn đảm bảo thực hiện đúng quy định của nhà nước và chế độ chính sách của công ty
 • Đối chiếu dữ liệu bán hàng với hóa đơn gốc, đảm bảo chính xác, hợp lệ
 • Cập nhật kịp thời công nợ phải thu, phải trả, chính xác, chặt chẽ
 • Hỗ trợ công tác kế toán bán hàng (Khai báo chương trình Fast, hướng dẫn nghiệp vụ…)
 • Thanh quyết toán các chi phí hội thảo, sự kiện, chi phí điểm tư vấn
 • Theo dõi kiểm tra biên nhận thu tiền, tồn quỹ cuối ngày
 • Theo dõi xuất, nhập, đối chiếu hàng gởi kho của đại lý
 • Theo dõi công nợ đại lý và nhắc nhỡ việc thu hồi công nợ, chứng từ thu chi, xuất nhập kho
 • Nhắc nhỡ và kiểm tra tiến độ thu sổ thu tiền của đại lý, Nông dân
 • Kiểm tra, lưu trữ hóa đơn, chứng từ
 • Tham gia công tác hội thảo, đi đối chiếu công nợ với đại lý
 • Cung cấp số liệu đối chiếu công nợ phải thu, thu hồi và lưu trữ tài liệu đối chiếu công nợ
 • Theo dõi nợ phải thu, cảnh báo nợ quá hạn, nợ xấu
 • Theo dõi, kết chuyển tài khoản tiền đang chuyển đảm bảo kịp thời, đầy đủ
 • Theo dõi, đối chiếu công nợ nội bộ, đảm bảo chính xác kịp thời theo quy định của công ty
 • Kiểm tra, lưu trữ chứng từ nhập xuất VTHH, đối chiếu số liệu tồn kho với nhân viên quản lý kho
 • Tham gia công tác kiểm kê và đánh giá lại tài sản theo quy định của nhà nước và Tập đoàn
 • Lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ, tài liệu kế toán, bảo mật số liệu kế toán tài chính theo quy định và điều lệ của Tập đoàn và nhà nước
 • Tổng hợp số liệu kế toán theo chỉ đạo của Trưởng Phòng Kế toán

3.2 Lập báo cáo:

 • Lập báo cáo theo chỉ đạo của Trưởng phòng Kế toán
 • Lập báo cáo thống kê theo chỉ đạo của Trưởng phòng Kế toán
 • Cung cấp số liệu, kiểm tra, phối hợp với Ban Kế toán Tập đoàn và Ban Kiểm soát nội bộ

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế Toán/Kiểm toán/ Tài Chính.
 • Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương.
 • Chấp nhận đi công tác thường xuyên
 • Cẩn thận, trung thực và có tinh thần làm việc nhóm.
 • Khả năng phân tích và xử lý số liệu.
 • Khả năng lãnh đạo, tổ chức - sắp xếp và Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Thông tin liên hệ:

TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI – CHI NHÁNH TIỀN GIANG
Địa chỉ: Ấp Long Hưng, Xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Người liên hệ: Chị Thảo – Bộ phận tuyển dụng
Hình thức liên hệ: nộp qua email thao.t.bui@loctroi.vn

Điện thoại hỗ trợ: 0943 887070
Hạn nộp: 08/03/2019

Lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại mythoinfo.com" trên hồ sơ. Xin cảm ơn!