TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VNPT TIỀN GIANG

Số 1 Lê Lợi, Phường 1, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1.Lập trình viên PHP    2.Lập trình viên .NET
3.Lập trình viên JAVA    4.Nhân viên thiết kế

Địa điểm: Mỹ Tho

Lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại mythoinfo.com" trên hồ sơ. Xin cảm ơn!