Tiền Giang: lịch cúp điện toàn tỉnh từ 07/05 đến 12/05/2019

Nhằm đảm bảo cho việc sửa chữa điện đúng lịch trình, công ty điện lực đã đưa ra danh sách ngày cúp điện, thời gian địa điểm cúp điện để người dân nắm rõ và sắp xếp thuận tiện cho việc buôn bán sinh hoạt. Dưới đây là lịch cúp điện từ ngày 07/05/2019 đến ngày 12/05/2019

Nguồn tin: Điện Lực Tiền Giang 

Tên đăng nhập

: tranlethu

Email

: lethu158@gmail.com

Điện thoại

: 0912568258

Địa chỉ

: 56, Nguyễn An Ninh, Phường 8, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày đăng tin

: 06-05-2019 04:08:34 PM

Mẫu tin đã được xem

: 1559 lần