Tiền Giang: lịch cúp điện từ 22/01/2019 đến 27/01/2019
Nhằm đảm bảo cho việc sửa chữa điện đúng lịch trình, công ty điện lực đã đưa ra danh sách ngày cúp điện, thời gian địa điểm cúp điện để người dân nắm rõ và sắp xếp thuận tiện cho việc buôn bán sinh hoạt. Dưới đây là lịch cúp điện từ ngày 22/01/2019 đến ngày 27/01/2019

Nguồn tin: Điện Lực Tiền Giang 

Tên đăng nhập

: tranthanhvu

Email

:

Điện thoại

: 0987785242

Địa chỉ

: 920, Lý Thường Kiệt, Phường 5, Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày đăng tin

: 24-01-2019 03:17:25 PM

Mẫu tin đã được xem

: 365 lần