CHUONG DUONG TIEN GIANG

No. 10, Street 30/4, Ward 01, My Tho City, Tien Giang

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1.General Manager

2.Executive chef

3.Housekeeping Manager 4.Front Office Manager
5.IT Manager 6.Accounting Manager
7.F&B Manager 8.Hr Manager

9.Chief Engineer

10.Chief Security
11.Head Bartender / Barista

12.Kế toán Fnb

13.Marketing

14.Manager Coffee / Bistro

Hạn nộp: 30/11/2023

Lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại mythoinfo.com" trên hồ sơ. Xin cảm ơn!