CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI THỰC PHẨM TH

Tháp B, Lầu 6, 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12 (Tòa nhà Viettel) , Quận 10, HCM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

QUẢN LÝ BÁN HÀNG KV KÊNH GT (AREA SALES MANAGER GT)

Địa điểm: HCM, Tiền Giang

Mô tả công việc

1. Thiết lập, triển khai các mục tiêu bán hàng của vùng xuống cho đội ngũ và đối tác NPP:
- Chịu trách nhiệm phân chia hợp lý các chỉ tiêu, kế hoạch ( sản lượng/ doanh số, KPI, ngân sách bán hàng...) đến từng đội bán hàng.
- Đảm bảo việc truyền đạt thông tin rõ ràng về các chính sách của công ty (giá, khuyến mãi, chính sách thưởng cho đội ngũ, chính sách NPP ...)
- Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống kinh doanh cho các kênh bán hàng thuộc vùng/ miền/ khu vực phụ trách theo định kỳ năm/ quý/ tháng."

2. Quản lý thực thi hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu:
- Thường xuyên theo dõi các báo cáo bán hàng, phân tích số liệu nhằm xác định cơ hội hoặc đưa ra những kế hoạch hành động hợp lý, chỉ đạo kịp thời cho đội ngũ. Xác định những khu vực/ vấn đề cần ưu tiên hỗ trợ/ chỉ đạo kịp thời.
- Thực thi hệ thống theo dõi ( Eroute/BI/Intranet…), nhằm kiểm tra và đánh giá năng suất, hiệu quả, thành tích nhân viên nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhân viên.
- Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao về doanh số,và KPI….của tất các các nhóm ngành hàng theo tháng/ quý/ năm.
- Đảm bảo đội ngũ thực hiện nghiêm túc các chính sách và các văn bản/ thông báo của công ty theo từng giai đoạn.
- Ghi nhận và phản hồi các thông tin tại khu vực cho quản lý trực tiếp."

3. Quản lý và phát triển khách hàng:
- Đảm bảo sự vận hành của hệ thống Nhà Phân Phối theo quy định hợp đồng phân phối (kho bãi, tồn kho, giao hàng, vận hành DMS, trang thiết bị, hệ thống báo cáo…)
- Thường xuyên có mặt trên thị trường để tìm hiểu và giải quyết các nhu cầu khách hàng thông qua đó tìm kiếm các cơ hội và đề xuất hổ trợ phát triển bán hàng.
- Tìm kiếm, đề nghị tuyển chọn Nhà Phân Phối mới, định kỳ đánh giá năng lực Nhà Phân Phối, đề xuất chấm dứt hợp đồng Nhà Phân Phối theo đúng trình tự, qui định của công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác để phát triển và bán hàng tại khu vực theo yêu cầu các cấp quản lý."

4. Là cầu nối giữa các phòng ban và hệ thống phân phối bán hàng nhằm tạo ra sự thống nhất cho hoạt động bán hàng của công ty:
- Phối hợp bộ phận Marketing, Trade MKT triển khai các chương trình bán hàng trong địa bàn phụ trách.
- Phối hợp với các Phòng/ Ban có liên quan trong việc phối hợp thực hiện hợp đồng và giải quyết các phát sinh liên quan đến hợp đồng với khách hàng.
- Đảm bảo mọi tương tác, hoạt động của các phòng ban liên quan đến đội ngũ, khách hàng, NPP thuộc vùng mình được thực hiện đúng quy định và có hiệu quả."

5. Định hướng và dẫn dắt đội ngũ nhân viên tại khu vực phụ trách hiểu về tầm nhìn, mục tiêu và các yêu cầu công việc để triển khai & đạt hiệu quả cao trong hoạt động bán hàng:
- Định hướng cho nhân viên trong khu vực hiểu về tầm nhìn, mục tiêu và các yêu cầu công việc để thực hiện các hoạt động bán hàng theo đúng mục tiêu phát triển của công ty.
- Hướng dẫn những chuẩn mực về hành vi ứng xử và các kỹ năng thực hành cho nhân viên."

6. Phát triển đội ngũ:
- Đánh giá năng lực của đội ngũ bán hàng thông qua việc đi thị trường cùng nhân viên ( Work With ) và làm việc trực tiếp ( One with One/ team meeting ), từ đó cung cấp các thông tin phản hồi để phát triển năng lực đội ngũ, nâng cao hiệu quả công việc.
- Đánh giá định kỳ và lên kế hoạch huấn luyện nâng cao năng lực, kỹ năng và thái độ làm việc đội ngũ, NPP thông qua health check/O*O.
- Hỗ trợ đội ngũ và NPP giải quyết các vấn đề phát sinh hàng ngày."

7. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý

Yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành 'Kinh tế/ Thương mại/ Marketing/ Quản trị kinh doanh/Economic/ Commerce/ Marketing/ Business administration;
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Hiểu biết về hoạt động kinh doanh và năng lực cạnh tranh;
- Quản lý hệ thống phân phối và điểm bán;
- Quản lý mục tiêu kinh doanh;
- Lập kế hoạch và quản lý thời gian;
- Giải quyết vấn đề và ra quyết định;
- Làm việc nhóm hiệu quả;
- Đào tạo và phát triển đội ngũ;
- Quản trị hiệu suất;
- Quản trị sự thay đổi.


Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI THỰC PHẨM TH
Địa chỉ: Tháp B, Lầu 6, 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12 (Tòa nhà Viettel) , Quận 10, HCM
Người liên hệ: Chị Thư - Bộ phận tuyển dụng
Hình thức liên hệ: nộp CV qua email thu.lta@thmilk.vn
Hạn nộp: 20/03/2024

Lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại mythoinfo.com" trên hồ sơ. Xin cảm ơn!