CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SATORI

Lô E.02B, Đường số 3, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

NHÂN VIÊN HSE
Địa điểm: Long An

Mô tả công việc

-  Thực hiện công tác hướng dẫn ,theo dõi, kiểm tra, đông đốc các đơn vị trong nhà máy - thực hiện công tác ATLĐ-VSLĐ-VSCN.

-  Xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro cho nhân viên,nhà thầu

-  Phổ biến các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, quy phạm về an tòan và vệ sinh lao động của nhà nước và các nội quy, quy chế, chỉ thị về bào hộ lao động của Công Ty, đến các cấp và người lao động. Đề xuất tổ chức các họat động tuyên truyền về an tòan, vệ sinh lao động và theo dõi đôn đốc việc chấp hành.

-  Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng quy trình, biện pháp an tòan, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; quản lý theo dõi việc kiểm định, xin cấp giấy phép sử dụng các đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về an tòan-vệ sinh lao động.

-  Phối hợp với BP Nhân sự tổ chức huấn luyện về bảo hộ lao động cho nghười lao động.

-  Phối hợp với Phòng Y Tế, tổ chức đo đạc các yếu tố có hại đến môi trường lao động, theo dõi tình hình bệnh tật, tai nạn lao động, đề xuất với Giám Đốc và các biện pháp quản lý chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

-  Kiểm tra việc chấp hành các chế độ thể lệ bảo hộ lao động; tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động trong phạm vi nhà máy và đề xuất biện pháp khắc phục.

-  Điều tra và thống kê các vụ tai nạn lao động xảy ra trong nhà máy ,thuyết trình và kiểm soát an toàn cho khách đi tham quan

-  Tổ hợp và đề xuất với trưởng phòng giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra.

-  Phải thường xuyên đi sát các ca sản xuất, nhất là những nơi làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm dễ gây tai nạn lao động để kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Yêu cầu

-  Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành an toàn lao động.

-  Kỹ năng truyền đạt thông tin và phối hợp giải quyết công việc.

-  Có khả năng độc lập giải quyết công việc được giao.

-  Nắm vững các chế độ, chính sách pháp luật về an toàn lao động.

- Ưu tiên có kinhh nghiệm vận hành hệ thống ISO 14000


Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SATORI
Địa chỉ: Lô E.02B, Đường số 3, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
Người liên hệ: Phòng nhân sự
Hình thức liên hệ: nộp trực tiếp hoặc qua email recruitment@satoricompany.vn

Điện thoại hỗ trợ: (028) 73005797
Hạn nộp: 06/12/2019

Lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại mythoinfo.com" trên hồ sơ. Xin cảm ơn!