CÔNG TY CỔ PHẦN SAKOS

11A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
THỦ KHO NGUYÊN VẬT LIỆU

Địa điểm: Tiền Giang

Mô tả công việc

- Thực hiện kiểm tra chất lượng NVL trong quá trình giao nhận, báo cáo cấp trên xử lý hoặc trực tiếp xử lý (trong quyền hạn cho phép) các trường hợp hư hỏng thiệt hại.
- Kiểm soát, bố trí sắp xếp hợp lý việc chất xếp-bảo quản-lưu kho tránh gây hư hỏng hoặc thất thoát.
- Kiểm soát nhận dạng các NVL tại kho.
- Tổng hợp, thống kê số lượng NVL tại kho hàng ngày/tuần/tháng và báo cáo cho quản lý theo định kỳ hàng tuần hoặc khi có yêu cầu đột xuất.
- Kiểm soát lưu trữ các hồ sơ chứng từ giao nhận.
- Thực hiện các công việc theo đúng quy trình, quy định của công ty đã được ban hành.
Trách nhiệm chính
+ Quản lý kho, điều động giao, nhận NVL
- Thực hiện kiểm tra chất lượng NVL trong quá trình giao nhận, báo cáo cấp trên xử lý hoặc trực tiếp xử lý (trong quyền hạn cho phép) các trường hợp hư hỏng thiệt hại.
- Kiểm soát, bố trí sắp xếp hợp lý việc chất xếp-bảo quản-lưu kho tránh gây hư hỏng hoặc thất thoát.
- Kiểm soát nhận dạng các NVL tại kho.
- Tổng hợp, thống kê số lượng NVL tại kho hàng ngày/tuần/tháng và báo cáo cho quản lý theo định kỳ hàng tuần hoặc khi có yêu cầu đột xuất.
- Kiểm soát lưu trữ các hồ sơ chứng từ giao nhận.
- Thực hiện các công việc theo đúng quy trình, quy định của công ty đã được ban hành.
+ Quản lý nhận sự tại chi nhánh
- Sắp xếp, phân bổ nhân sự trong công tác giao nhận NVL và kiểm kê kho định kỳ hoặc khi có yêu cầu.
- Họp hướng dẫn công tác chuyên môn theo đúng quy trình, quy định của công ty đã được ban hành cho nhân viên hiểu và thực hiện đúng.
- Hỗ trợ các phòng ban và tiếp nhận các thông tin liên quan đến việc giao nhận hàng hóa
Phối hợp với BP.HCNS
+ Tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới.
- Phối hợp với P.QLBH kiểm tra đối chiếu chứng từ và các thông tin liên quan
- Phối hợp vói P.KT theo dõi chứng từ giao và nộp tiền
- Báo cáo về các hoạt động tại kho cho GĐ chuỗi cung ứng hoặc theo yêu cầu của BTGĐ.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của GĐCCU và BTGĐ.
* làm việc tại 17 Quốc lộ 50 Xã Thạch Nhựt, H, Gò Công Tay, Tiền Giang

Yêu cầu

- Có kinh nghiệm ngành vali balo… hoặc có kinh nghiệm ngành may mặc tối thiểu 2 năm
- Có kinh nghiệm tổ chức, quản lý, điều động nhân sự

Làm việc tại: 17 Quốc Lộ 50, Xã Thạnh Nhựt , Huyện Gò Công Tây,Tiền Giang


Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN SAKOS

Địa chỉ: 11A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Mr Lợi – Phòng nhân sự

Hình thức liên hệ: nộp qua email tuyendung@sakosvn.com

Điện thoại hỗ trợ: 02838258188

Hạn nộp: 20/04/2019

Lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại mythoinfo.com" trên hồ sơ. Xin cảm ơn!