CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TVP (TVP STEEL)

Số 400 QL1A, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1.Lao động phổ thông 2.Nhân viên kinh doanh
3.Máy trưởng, máy phó  4.Kỹ thuật bảo trì máy ống
5.Nhân viên cơ khí/tiện  6.Trưởng phòng HCTH 7.Trợ lý

Địa điểm: Long An


Thông báo tuyển dụng:

1. Lao động phổ thông
- Mô tả công việc:

Mô tả chi tiết công việc khi phỏng vấn

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên

- Số lượng tuyển: 50 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 40.

- Thời gian làm việc: Theo ca
- Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật: Sơ cấp, không bằng

2.Nhân viên kinh doanh
- Mô tả công việc: Trao đổi trong quá trình dự phỏng

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên

- Số lượng tuyển: 10 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 45.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính
- Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật: Đại học

3.Máy trưởng, máy phó
- Mô tả công việc: -Trao đổi trong quá trình phỏng vấn

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên

- Số lượng tuyển: 30 Nam, độ tuổi từ 18 đến 40.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính

4.Kỹ thuật bảo trì máy ống
- Mô tả công việc: Trao đổi trong quá trình dự phỏng vấn

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên

- Số lượng tuyển: 4 Nam, độ tuổi từ 18 đến 40.

- Thời gian làm việc: Theo ca
- Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật: Trung cấp

- Yêu cầu ngành nghề : Bảo trì điện

5. Nhân viên cơ khí/tiện
- Mô tả công việc: -Trao đổi trong quá trình phỏng vấn

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên

- Số lượng tuyển: 50 Nam, độ tuổi từ 18 đến 45.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính
- Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật: Sơ cấp

6.Trưởng phòng HCTH
- Mô tả công việc: -Trao đổi trong quá trình phỏng vấn        

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên

- Số lượng tuyển: 1 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 50.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính
- Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật: Đại học

7.Trợ lý
- Mô tả công việc: -Trao đổi trong quá trình phỏng vấn

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên

- Số lượng tuyển: 5 Nữ, độ tuổi từ 22 đến 35.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính

- Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật: Đại học


Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TVP (TVP STEEL)
Địa chỉ: Số 400 QL1A, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Người liên hệ: Huỳnh Văn Diện (Chức vụ : Giám đốc nhân sự )

Điện thoại: 0723632454
Email:  tptchc.tvpsteel@gmail.com
Website: http://www.tvpsteel.com.vn
Hạn nộp: 06/10/2016