CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GIA ĐÌNH ANCO

Lô M, Đường Số 10, CCN Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, Long An

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT
Địa điểm: Long An

Mô tả công việc

1.Tổ chức cơ chế hoạt động triển khai sản xuất

- Thực hiện triển khai định hướng phát triển trong công tác sản xuất theo định hướng của Ban Giám Đốc.

- Xác lập nguồn lực và hoạch định sơ đồ tổ chức nhân sự trong nhà máy.

- Hoạch định vai trò, chức năng công việc tại các bộ phận và các công đoạn sản xuất.

- Xây dựng các chuẩn mực hoạt động trong nhà máy tại các khâu sản xuất.

- Sắp xếp và hợp thức hóa các quy trình sản xuất tối ưu về nhân sự, thiết bị và con người.

- Xây dựng mục tiêu công việc tại các khâu sản xuất.

- Thực hiện triển khai việc tái cấu trúc nhà máy các vấn đề chưa phù hợp theo các chuẩn mực BGĐ yêu cầu.

- Xây dựng hệ thống tài liệu theo định hướng ISO và các luật định.

- Cùng Ban Giám Đốc xây dựng định hướng phát triển công ty.

2.Điều phối và giám sát công việc trong sản xuất

- Kiểm soát và xem xét các hoạt động tại các khâu trong quá trình sản xuất.

- Phân tích các rủi ro trong hệ thống để tiến hành tái cấu trúc và chỉnh sửa kịp thời đáp ứng năng suất, chi phí hoạt động, hiệu quả quá trình…

- Tham vấn và báo cáo cho Ban Giám Đốc.

- Tham vấn cho BGĐ về các giải pháp mới nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả cao và giảm chi phí sản xuất.

- Thực hiện báo cáo mọi hoạt động của nhà máy cho BGĐ khi cần.

3.Duy trì môi trường hoạt động nhà máy đảm bảo các yêu cầu luật định

- Phối hợp các cơ quan ban ngành trong khâu tổ chức hoạt động sản xuất, môi trường đúng luật định,

- Triển khai việc thực hiện các báo cáo giám sát, thẩm định an toàn, ATVSTP, ATLĐ, AT PCCC theo định kỳ.

4.Tổ chức đào tạo nâng cao nguồn lực quản lý

- Hoạch định việc định kỳ đào tạo về nâng cao tay nghề, quản lý hệ thống cho các vị trí chủ lực sản xuất.

- Xác định mức độ hoạt động đáp ứng theo chức năng công việc tại các khối tham gia sản xuất.

Làm việc tại nhà máy Long An.

Yêu cầu

Học Vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành QTKD, thực phẩm, công nghệ sinh học.

 - Có định hướng phát triển sản xuất chất lượng, chi phí hoạt động sản xuất hiệu quả & liên tục cải tiến sản xuất.

- Xác lập cụ thể chúc năng hoạt động các bộ phận trong nhà máy, xây dựng mục tiêu hoạt động & đào tạo nguồn lực.

Kinh Nghiệm:

- Chuyên môn: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vai trò Giám đốc sản xuất, Trưởng các Phòng / Ban / Bộ phận liên quan đến hoạt động sản xuất trong nghành nghề chế biến thực phẩm với quy mô trên 500 nhân sự.

- Có kiến thức chuyên môn về việc xác lập quy trình hoạt động từ máy móc, con người & quy trình sản xuất chế biến.

- Am hiểu các luật định liên quan trong việc vận hành nhà máy lĩnh vực sản xuất chế biến thực phẩm.

- Am hiểu GMP/OPRP, nắm chắc các quy định của Bộ Y tế trong sản xuất thực phẩm.

- Hiểu biết và hoạch định công việc theo hướng phát triển các hệ thống quản lý chất lượng ISO, HACCP, QC/QA, BRC...

Năng lực chuyên môn:

- Có kỹ năng hoạch định chiến lược bộ máy sản xuất.

- Có kỹ năng hoạch định công việc sản xuất.

- Năm rõ quy trình xây dựng các quy chuẩn hoạt động của nhà máy.

- Xây dựng các mục tiêu hoạt động cho toàn khối nhà máy.

Năng lực quản lý:

- Có kỹ năng hoạch định & tổ chức lãnh đạo đơn vị.

- Làm việc với các cơ quan ban ngành.

- Giao tiếp, truyền đạt & thuyết trình.

- Khả năng đàm phán & giải quyết vấn đề.

- Có khả năng tư duy chiến lược xây dựng hệ thống.

Giám sát và đánh giá     

- Có kỹ năng giám sát hoạt động sản xuất và đánh giá hiệu quả sản xuất.

Tố chất    

- Có kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên.

- Nhiệt huyết. Uy tín. Trách nhiệm. Chính trực.


Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GIA ĐÌNH ANCO
Địa chỉ: Lô M, Đường Số 10, CCN Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, Long An
Người liên hệ: Phòng nhân sự
Hình thức liên hệ: nộp trực tiếp hoặc qua email tuyendung@ancofamilyfood.com

Điện thoại hỗ trợ: (0272) 3 526 314
Hạn nộp: 26/12/2019

Lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại mythoinfo.com" trên hồ sơ. Xin cảm ơn