CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN - VĨNH HOÀN CORP

569 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. HCM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Địa điểm: Tiền Giang

Mô tả công việc

- Chức danh: Kế toán trưởng

- Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Công ty

- Chức danh: Kế toán trưởng

- Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Công ty

- Báo cáo gián tiếp: Kế toán trưởng Công ty mẹ, Giám đốc khối Tài chính

1. Tuân thủ các qui định, nội qui của Công ty và pháp luật về kế toán.

2. Các công việc cần thực hiện:

- Là lãnh đạo của phòng kế toán, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và công ty về tất cả công việc của phòng do mình phụ trách.

- Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán, kiểm toán của công ty.

- Tham mưu cho giám đốc về tài chính, kế toán của công ty.

- Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động của phòng cho giám đốc, phân công nhiệm vụ, xây dựng, đào tạo và đánh giá hiệu quả công việc đội ngũ kế toán viên.

- Lập báo cáo tài chính, phân tích kết quả kinh doanh của Công ty.

- Phân tích chi tiết các khoản mục chi phí của công ty, từ đó đề xuất các biện pháp kiểm soát chi phí hiệu quả theo mục tiêu đề ra.

- Kiểm tra, phân tích hàng tháng hoặc khi có yêu cầu tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách đã xây dựng từ đầu năm.

- Lập hồ sơ hoàn thuế, báo cáo thuế, báo cáo thống kê,... theo đúng qui định.

- Xây dựng các qui trình, qui định, biểu mẫu liên quan đến tài chính kế toán, phòng tránh rủi ro, tiêu cực.

- Kiểm tra, quản lý qui trình lập hồ sơ, sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán, .., bảo đảm số liệu kế toán chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ của toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tổ chức kiểm kê tài sản cố định, CCDC, hàng hóa, thành phẩm,...hàng năm và khi cần thiết.

- Kiểm tra các hợp đồng kinh tế của công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của công ty.

- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng theo nhiệm vụ được phân công.

- Liên hệ với các ngành chức năng như thuế, kế hoạch và đầu tư, ...

- Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán theo đúng qui định.

- Bảo mật thông tin tuyệt đối.

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Yêu cầu công việc

1.Yêu cầu về trình độ

- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

- Có kiến thức về phần mềm kế toán, luật, thuế doanh nghiệp ….

2.Yêu cầu về kinh nghiệm

- Có kinh nghiệm làm việc kế toán từ 10 năm trở lên; kinh nghiệm kế toán trưởng từ 03 năm trở lên;

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán;

- Có kinh nghiệm/ kiến thức về phần mềm FAST;

- Biết ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, sử dụng tốt các ứng dụng của Microsoft, đặc biệt là kỹ năng excel;

- Có phương pháp làm việc và quản lý thời gian khoa học.

3. Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng lãnh đạo, phân tích, giải quyết vấn đề;

- Tác phong nhanh nhẹn, nhạy bén, sáng tạo;

- Chịu được áp lực cao, năng động;

- Có kỹ năng giao tiếp tốt; nói và viết tiếng Việt tốt; biết tiếng Anh là một lợi thế;

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích báo cáo.


Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN - VĨNH HOÀN CORP
Địa chỉ: 569 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. HCM
Người liên hệ: Phòng nhân sự
Hình thức liên hệ: gửi CV đến: linh.ngonk@vinhhoan.com​
Hạn nộp: 25/01/2023

Lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại mythoinfo.com và tiengianginfo.com" trên hồ sơ. Xin cảm ơn!