CÔNG TY TNHH BODYNITS TIỀN GIANG

Ấp 6, Xã Phú An, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1.NV Thống kê, Điều phối

2.Nhân viên IE 3.IE Analysis

1.Nhân viên thống kê, điều phối

Mô tả công việc

Nhập và thống kê vật tư và các số liệu phát sinh trong sản xuất

Tổng hợp số lượng vật tư nhập- xuất – tồn mỗi ngày và trong tháng

Làm báo cáo phát sinh theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu công việc

Ưu tiên có kinh nghiệm công ty may mặc

Ưu tiên biết tiếng anh

Biết tin học văn phòng, Ưu tiên giỏi Excel

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Năng động, cẩn thận và chịu được áp lực công việc

2. Nhân viên IE

Mô tả công việc

- Bấm thời gian cho từng công đoạn may

- Thiết lập định mức thời gian chuẩn cho chuyền may, phối hợp với quản đốc/ tổ trưởng để đạt kết quả yêu cầu.

- Thiết lập và theo dõi lịch trình, quy trình công đoạn lên mã hàng mới.

- Cập nhật các quy trình chuẩn và áp dụng cho chuyền

- Theo dõi sản lượng chuyền; làm báo cáo cân bằng chuyền; ghi chép các thay đổi trong cân bằng chuyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ phân công của cấp trên.

Yêu cầu công việc

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bên may mặc, tốt nghiệp chuyên nghành may mặc.

- Tiếng anh giao tiếp, vi tính văn phòng.

- Đứng suốt được, nhiệt tình, ham học hỏi

3.IE Analysis

Mô tả công việc

- To support manager in collect and analyzing all of data from operation in sewing line that aims to improve productivity of sewing line.

Hỗ trợ Trưởng bộ phận thu thập và phân tích dữ liệu của tất cả các công nhân trong chuyền may để cải thiện năng suất của chuyền may.

- To understand well process flow in sewing lines and relationship of lines with other department

Hiểu rõ quy trình trong chuyền may và mối quan hệ giữa chuyền may với các bộ phận khác

- To arrange the layout of sewing lines with high conformity with current resources. Ensure that layout is communicated and be understood by related parties clearly for implementing.

Sắp xếp sơ đồ chuyền may với sự phù hợp cao nhất đối với các nguồn lực thực tế. Đảm bảo sơ đồ chuyền được thông tin đến các bên liên quan và được hiểu rõ để thực hiện.

- To cooperate with cell supervisor/line leader/helper to balance the process flow of WIP inside sewing line.

Phối hợp với quản đốc, chuyền trưởng, chuyền phó để cân bằng chuyền.

- Prepare all necessary study regarding time study/motion study (within guideline from IE manager) for clean-up bottleneck area if any.

Chuẩn bị tất cả các công việc phân tích, nghiên cứu liên quan đến thời gian thực hiện, hiệu quả trong thao tác làm việc (dưới sự hướng dẫn của Trưởng bộ phận IE) nhằm tháo gỡ các điểm cản trở hiệu quả công việc nếu có.

- Attending to any training session for updating management/ analysis skill that aim to practice continuous productivity improvement.

Tham dự các buổi đào tạo cần thiết để cập nhật kỹ năng về quản lý/phân tích nhằm thực hành cải tiến liên tục trong công việc một cách hiệu quả.

- Responsible to prepare any necessary training session aims to maintain general housekeeping/6S as requirement in sewing line.

Chịu trách nhiệm chuẩn bị các buổi đào tạo cần thiết để duy trì 6S/sắp xếp nhà xưởng theo yêu cầu trong chuyền may.

Yêu cầu công việc

- Experience in garment industry from 2 years or more.

- Intermediate  degree or higher.

- Good at English is preferred

- People who know how to use computers

- Hardworking, eager to learn


Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH BODYNITS TIỀN GIANG
Địa chỉ: Ấp 6, Xã Phú An, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Người liên hệ: Ms Nữ - Phòng nhân sự
Hình thức liên hệ: nộp trực tiếp hoặc qua email Bitg.nupham@bodynits.com

Điện thoại hỗ trợ: 0273.3777.226 hoặc Di động: 0337.583.851
Hạn nộp: 09/12/2023

Lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại mythoinfo.com" trên hồ sơ. Xin cảm ơn!