CÔNG TY TNHH CÔNG THÁI HỌC LOCTEK VIỆT NAM

Lô 56C-57 KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, H Tân Phước, Tiền Giang

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1.NV kho   2.NV XNK  3.HR Manager
4.Kế toán tổng hợp   5.NV bảo trì   6.QC Manager

Loctek là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại KCN Long Giang, có công ty mẹ ở Trung Quốc
Loctek chuyên về nghiên cứu phát triển, sản xuất và tiêu thụ các loại sản phẩm giá treo, giá đỡ của các thiết bị hiển thị, thiết bị nghe nhìn... 
Trên thế giới, Loctek hiện đang là một trong ba nhà cung cấp lớn nhất chuyên phân phối giá treo, giá đỡ màn hình ti vi, máy tính. Trong tương lai, Loctek sẽ tiếp tục nghiên cứu và sáng tạo thêm nhiều sản phẩm mới chất lượng hơn, tiện nghi hơn.

1.Nhân viên kho

- Mô tả công việc:

- Check, collect the daily documentation of input/ output goods according to regulations.

Kiểm tra, thu thập các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định

- Make daily report of Input, Output, Stock to report to manager. 

Lập báo cáo hàng ngày nhập, xuất, tồn hàng hóa.

- Directly arrange the goods & maintain 5S in the warehouse

Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa, và thực hiện tiêu chuẩn 5S trong kho.

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên

- Số lượng tuyển: 2 Nam, độ tuổi từ 25 đến 30.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính

- Quyền lợi:

·         Lương thỏa thuận.

·         Được hưởng chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của Nhà nước

·         Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát huy tính năng động trong công việc

·         Có ký túc xá cho nhân viên ở xa

- Lương khởi điểm: Thỏa thuận

2.Nhân viên xuất nhập khẩu

- Mô tả công việc:

- Preparation of documents for customs declaration import and export goods.

Chuẩn bị các chứng từ khai báo hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Follow the progress of import and export. To perform the procedure, export documents as purchase contracts, shipping documents, delivery of goods, ...

Theo dõi tiến độ xuất nhập khẩu. Thực hiện các thủ tục, chứng từ xuất khẩu như hợp đồng mua bán, bộ chứng từ vận chuyển, giao nhận hàng hóa,...

- Management, store all documents of Import - Export goods.. 

Quản lý, lưu trữ chứng từ xuất nhập khẩu.

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên

- Số lượng tuyển: 2 Nam, độ tuổi từ 22 đến 35.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính

- Quyền lợi:

- Lương thỏa thuận.

- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của Nhà nước

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát huy tính năng động trong công việc

- Có ký túc xá cho nhân viên ở xa

- Lương khởi điểm: Thỏa thuận

3.HR Manager

- Mô tả công việc:

-HR personnel management 管理HR

- Planning for recruitment, training, human resource development 发展 招聘、 培训、 人力资源的规划

- Develop mechanism of salary and bonus encourage employees to work 定的工资和奖金鼓励员工的工作机制

- Vị trí tuyển dụng: Trưởng nhóm/giám sát

- Số lượng tuyển: 1 Nam, độ tuổi từ 25 đến 35.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính

- Quyền lợi:

· Salary agreement.

· Professional working environment, the opportunity to promote dynamism in job

· Have new dorm for staffs far Tien Giang Province.

- Lương khởi điểm: Thỏa thuận

4.Kế toán tổng hợp

- Mô tả công việc:

- Management accounting system and matters related to the Company's tax. 

Quản lý hệ thống kế toán và các vấn đề liên quan đến thuế của Công ty.

- Management system of product costs, balancing costs, profits and losses. 

Quản lý hệ thống tính giá thành sản phẩm, cân đối chi phí, lợi nhuận và hao hụt.

- Contact work with audit and tax authorities. 

Liên hệ làm việc với kiểm toán và cơ quan thuế

- Implementation of tax reports, statistical reports and other required tax reports. 

Thực hiện các báo cáo thuế, báo cáo thống kê và các báo thuế khác theo yêu cầu

- Updating about  accounting standards, Vietnam, Vietnam Law.

Nắm bắt kịp thời các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Luật Việt Nam.

- Vị trí tuyển dụng: Trưởng nhóm/giám sát

- Số lượng tuyển: 3 Nữ, độ tuổi từ 28 đến 35.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính

- Quyền lợi:

·         Lương thỏa thuận.

·         Được hưởng chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của Nhà nước

·         Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát huy tính năng động trong công việc

·         Có ký túc xá cho nhân viên ở xa

- Lương khởi điểm: Thỏa thuận

5.Nhân viên bảo trì

- Mô tả công việc:

- Installation new equipment/machine, operation, maintenance and repair of equipment, ensuringequipment/machine is operating stable and efficient.

Lắp đặt thiết bị/máy móc, vận hành, bảo trì, sửa chửa thiết bị, đảm bảo thiết bị vận hành tốt, ổn định và hiệu quả.

- Control trouble history of all machine to take countermeasure and prevent trouble happen again.

Kiểm soát tất cả các sự cố đã phát sinh của máy móc, thiết bị để có biện pháp ngăn chặn cũng như cách sữa chữa.

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên

- Số lượng tuyển: 3 Nam, độ tuổi từ 25 đến 30.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính

- Quyền lợi:

·         Lương thỏa thuận.

·         Được hưởng chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của Nhà nước

·         Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát huy tính năng động trong công việc

·         Có ký túc xá cho nhân viên ở xa

- Lương khởi điểm: Thỏa thuận

6.QC Manager

- Mô tả công việc:

- Manage quality control team 管理质量人员

- Arranging work for team everyday.安排日常工作

- Manage equipment and calibration. 管理质量设备和校准

- Training document for team. 质量训练

- Control ISO . ISO 控制

- Making report for new products 做新产品报告

- Vị trí tuyển dụng: Trưởng nhóm/giám sát

- Số lượng tuyển: 1 Nam, độ tuổi từ 30 đến 40.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính

- Quyền lợi:

· Salary agreement.
· Professional working environment, the opportunity to promote dynamism in job
· Have new dorm for staffs far Tien Giang Province.

- Lương khởi điểm: Thỏa thuận


Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH CÔNG THÁI HỌC LOCTEK VIỆT NAM
Lô 56C-57 KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, Tiền Giang
Người liên hệ: Ms. Anh Thư
Email: tuyendung@loctek.com.vn
Hạn nộp: 28/03/2017