CÔNG TY TNHH GIÀY FULUH

Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

QUẢN LÝ HỆ THỐNG NƯỚC THẢI
Địa điểm: Long An

Mô tả công việc

 • Đảm bảo hệ thống xử lý nước thải hoạt động tốt/ Ensure the wastewater treatment system works well
 • Đảm bảo cung cấp nước đầy đủ cho toàn bộ nhà máy/ Ensure adequate water supply for the whole factory
 • Xử lý kịp thời các sự cố liên quan đến nước thải, nước uống, nước sạch và nước tái sử dụng/ Promptly handle incidents related to wastewater, RO water, tap water and recycled water
 • Theo dõi, đôn đốc công việc vận hành bảo dưỡng và tình hình hoạt động với cấp trên /Monitor and supervise the operation and maintanenc, report the plan and operation situation to the superior
 • Thiết lập kế hoạch bảo dưỡng thiết bị theo tháng, quí, năm và tiến hành đôn đốc theo dõi tình hình thực hiện bảo dưỡng/ Set up a maintenance plan for facilities by month, quarter and year and monitor the implementation of maintenance
 • Điều phối nhân viên hoàn thành quy trình bảo dưỡng chủ động, bảo dưỡng định kì và sửa chữa cho hệ thống nước/ Coordinate staff to complete PM, routine maintenance and repair for the water system
 • Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên/ Evaluate employee performance
 • Đào tạo nhân viên kiến thức chuyên môn/ Training professional knowledge for staff
 • Báo cáo hoạt động, dữ liệu bảo dưỡng chủ động, bảo dưỡng định kì và sửa chữa cho chủ quản FM/ Activity report, AM, PM and repair data for FM managers
 • Theo dõi bản vẽ và danh sách thiết bị của hệ thống nước/ Tracking drawings and equipment list of water systems
 • Hoàn thành công việc cấp trên giao phó, báo cáo công việc tồn đọng trong khu vực phụ trách/ Complete superior tasks entrusted, report outstanding work in the area in charge
 • Thực hiện chia sẻ an toàn, quan sát an toàn, theo dõi & sửa đổi các vấn đề về an toàn & báo cáo những vấn đề không giải quyết được./ Implement safety sharing, safety observation, keep tracking & correcting safety issues & escalate unsolved problems.

Yêu cầu

 • College and above about Environment, Chemical
 • At least 1 year experience about Environment or Chemical
 • Language: English or Chinese (Good at 4 skills: Listening, Speaking, Reading, Writing)
 • Computer: Proficient in using Office (Word, Excel, Power point)

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH GIÀY FULUH
Địa chỉ: Xã Tân Kim - Huyện Cần Giuộc - Tỉnh Long An
Người liên hệ: Phòng nhân sự
Hình thức liên hệ: nộp trực tiếp hoặc qua email hr.tuyendung001@chingluh.com.vn

Điện thoại hỗ trợ: 0272 3567 888 line 8304
Hạn nộp: 27/12/2019

Lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại mythoinfo.com" trên hồ sơ. Xin cảm ơn