CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRUNG HIỀN

999 Ấp Bắc, Phường 10, Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1.Kế toán trưởng      2.Nhân viên kế toán

1.Kế toán trưởng

Mô tả công việc

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, quyết toán thuế.
- Theo dõi công nợ văn phòng công ty (tạm ứng, hoàn ứng). Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi của Công ty.
- In sổ chi tiết và tổng hợp, thống kê các số liệu xuất - nhập cho các công đoạn hàng ngày.
- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
- Tham gia phối hợp các công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
- Lưu dữ liệu kế toán theo quy định.
- Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin về tài chính - kế toán của Công ty.
- Cung cấp số liệu cho BGĐ hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách Kế toán/Quản lý công ty.

Quyền lợi

- Thu nhập tương xứng với năng lực.
- Xét tăng lương định kỳ, lương tháng 13.
- Phụ cấp chuyên cần.
- Hỗ trợ bữa trưa tại Công ty.
- Các chính sách, phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Môi trường làm việc thân thiện, ổn định.

Yêu cầu

a. Trình độ học vấn/chuyên môn:
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Có kiến thức căn bản về công nghệ quy trình sản xuất trong Công ty.
b. Kỹ năng:
- Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.
- Kỹ năng lập kế hoạch.
- Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.

2.Nhân viên kế toán

Mô tả công việc

- Theo dõi, quản lý, kiểm soát và báo cáo nhập xuất tồn nguyên liệu sản xuất.
- Phối hợp với Quản lý và nhân viên sản xuất theo dõi đơn hàng, luân chuyển hàng hóa đến các bộ phận liên quan.
- Hỗ trợ các nghiệp vụ thanh toán, công nợ, mua hàng.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.
- Lưu chứng từ, sổ sách theo quy định.
- Lập báo cáo số liệu theo yêu cầu của Công ty.
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận.

Quyền lợi

- Thu nhập tương xứng với năng lực.
- Xét tăng lương định kỳ, lương tháng 13.
- Phụ cấp chuyên cần.
- Hỗ trợ bữa trưa tại Công ty.
- Các chính sách, phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Môi trường làm việc thân thiện, ổn định.

Yêu cầu

- Tốt nghiệp Cao đẳng kế toán trở lên (hệ chính quy)
- Tin học văn phòng trình độ B.
- Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận.
- Có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc


Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRUNG HIỀN
Địa chỉ: 999 Ấp Bắc, phường 10, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang
Người liên hệ: Phòng nhân sự
Hình thức liên hệ: nộp trực tiếp hoặc qua email tuyendungtrunghientg@gmail.com

Điện thoại hỗ trợ: (0273).362.8888
Hạn nộp: 03/06/2019

Lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại mythoinfo.com" trên hồ sơ. Xin cảm ơn!