CÔNG TY TNHH SUNJIN VINA MEKONG

Khu Công Nghiệp Hố Nai, Lô II-11,H. Trảng Bom,Đồng Nai

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mô tả công việc

 • Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận doanh của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.
 • Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
 • Tổ chức việc kiểm kê các khoản tài chính cũng như tài sản của doanh nghiệp;
 • Lập bảng cân đối kế toán cũng như các báo cáo tài chính;báo cáo thống kê, báo cáo thuế
 • Quy định về kiểm tra, thanh tra hồ sơ, chứng từ, tài liệu;
 • Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .
 • Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.
 • Tư vấn cho BGĐ cải thiện tình hình kinh doanh
 • Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.
 • Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn/dài hạn

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm
 • Uu tiên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng phân tích và tư duy
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng
 • Tiếng Anh : lưu loát
 • Làm việc : 2 ngày Đồng Nai, 3 ngày HCM, 1 ngày Tiền Giang

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH SUNJIN VINA MEKONG

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hố Nai, Lô II-11,H. Trảng Bom,Đồng Nai

Email: tuyendungsunjinvina@gmail.com

Điện thoại: 0901 233 655
Hạn nộp: 18/07/2019

Lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại mythoinfo.com" trên hồ sơ. Xin cảm ơn!