CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM - CN TIỀN GIANG

Số 3 KCN Mỹ Tho, TL 864 Bình Tạo Trung An, Mỹ Tho, T.Tiền Giang

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1.Nhân viên Kinh doanh thức ăn thủy sản

2.Nhân viên Phát triển kỹ thuật

1.Nhân viên Kinh doanh thức ăn thủy sản

Mô tả công việc

- Xử lý việc đặt hàng.
- Đi thăm khách hàng.
- Khai phát mở rộng kinh doanh.
- Điều tra tín dụng khách hàng.
- Phân tích thị trường.
- Xử lý khiếu nại khách hàng.
- Thu tiền.
- Xử lý việc trả hàng.

Yêu cầu

- Nam, trình độ Cao Đẳng trở lên.
- Có kinh nghiệm phát triển thị trường là 1 lợi thế.
- Yêu thích công việc kinh doanh và có nhiệt huyết trong công việc.

2.Nhân viên Phát triển kỹ thuật

Mô tả công việc

- Phát triển kinh doanh khu vực trọng điểm.
-  Đi thăm khách hàng.
- Quảng bá kỹ thuật.
- Điều tra tình hình thị trường.
- Xử lý khiếu nại khách hàng.
- Xử lý hàng trả về.
- Thu thập kết quả nuôi.
- Tổ chức hội thảo.
- Công việc khác do cấp trên giao phó.

Yêu cầu

- Nam, trình độ Cao Đẳng trở lên.
- Có kiến thức chuyên môn, hiểu biết về thức ăn thủy sản.


Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM - CN TIỀN GIANG
Địa chỉ: Số 3 KCN Mỹ Tho, TL 864 Bình Tạo, Trung An, Mỹ Tho, T.Tiền Giang
Người liên hệ: Chị Thi - Phòng nhân sự
Hình thức liên hệ: nộp trực tiếp hoặc qua email nhansu@upvn.com.vn
Điện thoại hỗ trợ: 02733953003
Hạn nộp: 07/12/2023

Lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại mythoinfo.com" trên hồ sơ. Xin cảm ơn!