NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CN TIỀN GIANG

12C đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1.Chuyên viên giám sát hoạt động  
2.CV QHKH cá nhân  3.CV QHKH doanh nghiệp

Chức danh: Chuyên viên Giám sát hoạt động

Mô tả công việc:

Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng tại Chi nhánh: Kiểm tra hồ sơ tín dụng, tình hình sử dụng vốn, tình hình kinh doanh của khách hàng, quản lý TSBĐ, lưu trữ hồ sơ,...

Kiểm tra giám sát hoạt động phi tín dụng tại Chi nhánh: hoạt động huy động vốn, thanh toán, thẻ, thu hộ/chi hộ,...

Thực hiện các công việc khác theo phân công

Yêu cầu tuyển dụng:

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành Kinh tế

Kiến thức: Có hiểu biết chung về kinh tế, hiểu biết chung về hoạt động Ngân hàng Thương mại;

Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tín dụng, giao dịch, kế toán, thẩm định, quản lý rủi ro,... trong ngân hàng.

Kỹ năng: Giao tiếp, thuyết phục, Quản lý và chăm sóc Khách hàng

 

Chức danh: Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Mô tả công việc:

Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân

Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp: Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng; bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...

Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng doanh nghiệp: Tư vấn sản phẩm, thu thập hồ sơ, định giá TSBĐ, lập tờ trình tín dụng, quản lý khách hàng sau giải ngân, ...

Thực hiện các công việc khác

Yêu cầu tuyển dụng:

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành kinh tế

Kiến thức: Hiểu biết về văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng.

Kỹ năng: Làm việc độc lập, làm việc nhóm; Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư.

 

Chức danh: Chuyên viên khách hàng cá nhân

Mô tả công việc:

Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân

Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng cá nhân: Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng; bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...

Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá nhân: Tư vấn sản phẩm, thu thập hồ sơ, định giá TSBĐ, lập tờ trình tín dụng, quản lý khách hàng sau giải ngân, ...

Thực hiện các công việc khác

Yêu cầu tuyển dụng:

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành kinh tế

Kiến thức: Hiểu biết về văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng.

Kỹ năng: Làm việc độc lập, làm việc nhóm; Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư.

Yêu cầu hồ sơ:

Đơn ứng tuyển hợp lệ là Đơn đăng ký ứng tuyển theo mẫu được công bố trên website http://jobs.lienvietpostbank.com.vn/ (Tải mẫu tại đây)

Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển: Tiền Giang - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Họ và tên

Địa chỉ nhận Đơn đăng ký ứng tuyển: trucdt@lienvietpostbank.com.vn

Tiêu đề gửi thư: Tiền Giang - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Họ và tên

Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm. LienVietPostBank truyền thông với các ứng viên đạt yêu cầu.