NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT (LPBANK)

LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1.Giao dịch viên

2.Kiểm soát viên

3.CV khách hàng cá nhân / KHCN Ưu tiên

4.CV Khách hàng doanh nghiệp

Địa điểm: Tiền Giang

1.Giao dịch viên

Vị trí Giao dịch viên (Làm việc tại Trụ sở chính và các PGD)

Mô tả công việc:

Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.

Thực hiện công tác phát triển Khách hàng tại quầy: gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động; bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...

Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng: Thực hiện các giao dịch với khách hàng như gửi/rút tiền, chuyển khoản, thu đổi séc/ngoại tệ,...

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu công việc:

Cá nhân: Tuổi: ≤ 25 (sinh năm 1999 trở lại); Giới tính: Nữ (cao từ 1m58 trở lên); Ngoại hình ưa nhìn.

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan đến kinh tế

Kỹ năng: Bán và chăm sóc khách hàng; giao tiếp và thuyết phục.

2.Kiểm soát viên

Mô tả công việc

1. Nhiệm vụ kiểm soát hoạt động Phòng Giao dịch Bưu điện (PGDBĐ)/Tổ Giao dịch Bưu điện (TGDBĐ):

- Kiểm soát toàn bộ hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng tại PGDBĐ;

- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với GDV Bưu điện cung cấp dịch vụ ngân hàng tại PGDBĐ;

- Trực tiếp kiểm soát, phê duyệt giao dịch (trên chứng từ và trên phần mềm Corebanking) phát sinh tại PGDBĐ;

- Trực tiếp kiểm soát, phê duyệt giao dịch nội bộ trên chứng từ, bảng kê và trên phần mềm Corebanking, bao gồm: (i) Giao/nhận/sử dụng/tồn ấn chỉ quan trọng tại PGDBĐ; (ii) Thu/tiếp quỹ/tồn quỹ cuối ngày tại PGDBĐ;

- Trực tiếp kiểm soát, phê duyệt Bảng kế toán tổng hợp và các báo cáo số liệu hàng ngày/định kỳ phát sinh tại PGDBĐ;

- Trực tiếp thực hiện thao tác “Đóng ngày” trên phần mềm Corebanking sử dụng tại PGDBĐ;

- Trực tiếp quản lý, sử dụng con dấu PGDBĐ.

2. Nhiệm vụ phát triển kinh doanh

- Phối hợp với Bưu điện huyện (BĐH) và Bưu cục để triển khai kế hoạch kinh doanh PGDBĐ và bán chéo sản phẩm kênh Ngân hàng;

- Trực tiếp phát triển khách hàng sử dụng sản phẩm kênh Ngân hàng;

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Ngân hàng

​ Yêu cầu công việc:

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên khối ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.

Kiến thức: Có kiến thức chung về tình hình kinh tế, về hoạt động của Ngân hàng thương mại; Nắm được các quy định của NHNN và pháp luật liên quan đến lĩnh vực huy động vốn.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, giao dịch viên tại ngân hàng hoặc tại bưu cục cung cấp dịch vụ ngân hàng.

Kỹ năng: Có kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc, quản lý nhóm; kỹ năng đàm phán, thuyết phục, chăm sóc khách hàng.

3.Chuyên viên khách hàng cá nhân / KHCN Ưu tiên

Mô tả công việc

Lập và triển khai kế hoạch cá nhân trong việc kinh doanh, bán các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng tới các khách hàng cá nhân.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới; Tư vấn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của Khách hàng; Truyền thông chăm sóc, cập nhật chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới; Trực tiếp thực hiện tiếp thị sản phẩm dịch vụ...

Tổ chức thực hiện công tác kinh doanh đối với KHCN: Hướng dẫn các thủ tục cho Khách hàng, thu thập hồ sơ, tài liệu thông tin Khách hàng, huy động tiền gửi kỳ hạn và không kỳ hạn từ các KHCN, tăng trưởng dư nợ; Triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ KHCN, Quản lý chăm sóc khách hàng được phân giao,…

Thực hiện các công việc khác.

Yêu cầu tuyển dụng:

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành kinh tế (Ưu tiên Chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Kiểm toán, Kế toán…).

Kiến thức: Có kiến thức về Sản phẩm - Dịch vụ của Ngân hàng (huy động, bảo hiểm, kiểu hối, tín dụng….); Nắm được văn bản Pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng/thẩm định, hiểu biết về quy trình cấp tín dụng cá nhân, thủ tục về TSĐB, xử lý TSĐB.

Kỹ năng: Kỹ năng thẩm định khách hàng; Kỹ năng định giá; Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục; Kỹ năng bán hàng; Kỹ năng làm việc nhóm.

2. Khách hàng Cá nhân ưu tiên (Priority)

Mô tả công việc:

Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng tới các khách hàng cá nhân ưu tiên.

Khai thác thông tin, phân tích và đánh giá nhu cầu khách hàng, chăm sóc giao dịch, tư vấn giải pháp; Quản lý, chăm sóc khách hàng ưu tiên; Xây dựng mạng lưới khách hàng, mở rộng các quan hệ; Cung cấp dịch vụ cho khách hàng…

Phát triển danh mục khách hàng quản lý; Phân tích, đánh giá nhu cầu khách hàng, xác định định hướng, kế hoạch hành động và cách thức triển khai hoạt động kinh doanh.

Thực hiện các công việc khác: Bán chéo sản phẩm,…

Yêu cầu tuyển dụng:

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành kinh tế (Ưu tiên Chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Kiểm toán, Kế toán…).

Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và khai thác danh mục khách hàng ưu tiên hoặc có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc KHCN.

Kiến thức: Có kiến thức tốt về các lĩnh vực liên quan đến: Ngân hàng, Tài chính - đầu tư, Chứng khoán, Bất động sản; Kiến thức nền tảng về kinh tế (vi mô, vĩ mô).

Kỹ năng: Kỹ năng thẩm định khách hàng; Kỹ năng định giá; Kỹ năng tổng hợp, viết báo cáo; Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục; Kỹ năng bán hàng; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giải quyết vấn đề.

4.Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp

Mô tả công việc

Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân.

Thiết lập, phát triển quan hệ KHDN: Chủ động tìm kiếm khách hàng; Tư vấn, truyền thông, cập nhật chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng cho Khách hàng; Quản lý, chăm sóc, cập nhật thông tin khách hàng,…

Thực hiện công tác kinh doanh đối với KHDN: Thực hiện các hoạt động bán hàng như gọi điện, đặt lịch hẹn, giới thiệu sản phẩm, cung cấp dịch vụ cho khách hàng; Thực hiện đàm phán, đề xuất các điều khoản, điều kiện đối với các KHDN về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ (cấp tín dụng, huy động vốn….); Bán chéo sản phẩm, dịch vụ…

Thực hiện công tác tiếp thị sản phẩm, tiếp xúc, thu thập ý kiến đóng góp của KHDN trên địa bàn Chi nhánh.

Thực hiện các công việc khác.

Yêu cầu công việc

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành kinh tế (Ưu tiên Chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Kiểm toán, Kế toán…).

Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đặc biệt là kinh nghiệm trong hoạt động quan hệ KHDN, cấp tín dụng/thẩm định.

Kiến thức: Hiểu biết về văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng; Hiểu biết về sản phẩm - dịch vụ của ngân hàng; Kiến thức nền tảng về kinh tế (vi mô, vĩ mô); Kiến thức chung về hoạt động của NHTM; Kiến thức về xã hội - thị trường.

Kỹ năng: Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư; Định giá, thẩm định khách hàng; Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục; Kỹ năng bán, quản lý và chăm sóc Khách hàng; Kỹ năng làm việc nhóm.

HƯỚNG DẪN ỨNG TUYỂN

Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau: Tiền Giang - Vị trí ứng tuyển - Họ và tên ứng viên (VD: Tiền Giang – Chuyên viên KHDN - Nguyễn Văn A)

Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển (file excel) về địa chỉ email tuyendung@lpbank.com.vn với tiêu đề email như sau:  Tỉnh - Vị trí ứng tuyển - Họ và tên ứng viên (VD: Tiền Giang – Chuyên viên KHDN - Nguyễn Văn A).

Yêu cầu: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.

LPBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LPBank hoặc ứng viên khai thông tin không chính xác.

LƯU Ý: 

Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp/chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng).

Các ứng viên đạt qua các vòng (sơ loại, thi nghiệp vụ,...) sẽ được Ngân hàng liên hệ mời tham gia các vòng tiếp theo thông qua điện thoại/Email/Tin nhắn. Kết quả tuyển dụng sẽ được thông báo đến các ứng viên tham gia tuyển dụng qua Email sau khi kết thúc chương trình tuyển dụng (thông thường từ 7 - 10 ngày làm việc).

Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào.

Trường hợp Ông/Bà phải mất bất cứ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng, xin vui lòng phản ánh trực tiếp tới địa chỉ email: thongbaotuyendung@lpbank.com.vn 

Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.


Thông tin liên hệ:

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT (LPBANK)
Địa chỉ: LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Người liên hệ: Ban nhân sự
Hình thức liên hệ: Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển (file excel) về địa chỉ email tuyendung@lpbank.com.vn với tiêu đề email như sau:  Tỉnh - Vị trí ứng tuyển - Họ và tên ứng viên (VD: Tiền Giang – Chuyên viên KHDN - Nguyễn Văn A).
Hạn nộp: 20/07/2024

Lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại mythoinfo.com và tiengianginfo.com" trên hồ sơ. Xin cảm ơn!