SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG

39 Hùng Vương - Tp.Mỹ Tho - Tiền Giang 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1.Chuyên ngành Hóa phân tích   2.Chuyên ngành Trồng trọt hoặc (BVTV)
Hạn nộp: 07/05/2016

 

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học là đơn vị sự nghiệp khoa học và Công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ phục vụ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
 

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học hoạt động theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Thông tư Liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC -BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn về việc xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.   


Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang tuyển dụng:

       1. Chuyên ngành Hóa phân tích:

            Số lượng: 01 cán bộ kỹ thuật (Nam hoặc Nữ - ưu tiên Nam).

Đối tượng: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hóa phân tích.

Học lực: Khá, giỏi                         Đạo đức: Tốt

     2. Chuyên ngành Trồng trọt (hoặc BVTV):

Số lượng: 01 cán bộ kỹ thuật ( ưu tiên Nam).

Đối tượng: Tốt nghiệp trung cấp chính quy trở lên.

Học lực: Khá, giỏi                         Đạo đức: Tốt
 

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 07/5/2016

Mọi chi tiết xin liên hệTrung tâm Giới thiệu việc làm & Quan hệ doanh nghiệp (Điểm Tư vấn tuyển sinh)-Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ. Địa chỉ: xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại0733 958 978