Lưu ý khi gửi file đăng tuyển dụng vào khu vực bản tin MIỄN PHÍ:
- Ghi rõ tên, địa chỉ, logo, của công ty

- Các vị trí tuyển dụng, mô tả công việc, yêu cầu công việc, quyền lợi, chế độ nếu có.

- Hạn nộp hồ sơ, hình thức nộp (qua email hay trực tiếp)...

- Địa điểm làm việc và các thông tin có liên quan khác
- Lưu ý, đăng tin miễn phí sẽ được đăng tối đa 3 vị trí tuyển dụng và thời gian đăng mỗi lần là 14 ngày.

Download Mẫu đăng tin miễn phí tại đây

Nội dung file đăng tuyển dụng càng đầy đủ, thì tương tác với ứng viên càng tốt


Gửi hồ sơ tuyển dụng cho chúng tôi