Lưu ý khi gửi file đăng tuyển dụng MIỄN PHÍ:
- Ghi rõ tên, địa chỉ, logo, của công ty

- Các vị trí tuyển dụng, mô tả công việc, yêu cầu công việc, quyền lợi, chế độ nếu có.

- Hạn nộp hồ sơ, hình thức nộp (qua email hay trực tiếp)...

- Địa điểm làm việc và các thông tin có liên quan khác

Nội dung file đăng tuyển dụng càng đầy đủ, thì tương tác với ứng viên càng tốt


Gửi hồ sơ tuyển dụng cho chúng tôi